FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans ve doktora programımız öğrencileri lisansüstü
seviyesinde bilgi ile donatarak, onlara bilgisayar mühendisliği alt alanlarından kendi seçtikleri ve ilgi
duydukları bir alanda bağımsız araştırma yapabilme ve disiplinler arası proje yapma imkanı vermektedir.
Lisansüstü eğitim programlarımız, güçlü eğitim kadrosu, zengin ders içeriği ve proje odaklı eğitim
anlayışı ile Bilgisayar Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yenilikçi projelerde görev
alabilecek, uluslararası alanda rekabet edebilecek, bilim ve teknolojiyi insanlık yararına kullanabilecek,
takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip araştırmacı mühendis ve bilim insanları
yetiştirmeyi prensip edinmiştir.
Bilgisayar Mühendisliği Lisansüstü eğitimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Bilgisayar
Bilimleri, Yazılım Mimarileri ve Teknikleri, İleri Algoritma Teknikleri, Modern Bilgisayar Mimarileri,
Bilgisayar Ağları Tasarım ve Analizi, Bilgisayar Güvenliği, Proje Yönetimi, Veri Madenciliği Teknikleri, Veri
Bilimi, Yapay Zeka, Akıllı Sistemler gibi pek çok konuyu içeren dersler bulunmaktadır.
Yüksek Lisans ders programında en az toplam 60 AKTS, 7 adet ders ve 1 seminer dersi almak
zorunludur. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli 60 AKTS tutarında Yüksek Lisans
Tezi yapmak zorundadır. Yüksek Lisans programı toplam 120 AKTS’den oluşmaktadır. Doktora ders
programı 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’ den az olmamak şartıyla en az 7 adet
lisansüstü dersi, seminer, tez önerisi, yeterlik sınavı ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS’den
oluşmaktadır.
Sizleri, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimimizde birlikte yenilikçi projeler yapmaya davet ediyoruz.
 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi