Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Müfredat

I. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester)

Ders Kodu / Course Code

Ders İsmi / Course Name

Saatler / Hours

Kredi / Credits

AKTS / ECTS

Dil / Lang.

Tür / Type

Teori / Theory

Uygulama / Practical

BME501

Bilimsel Araştırma Teknikleri / Scientific Research Techniques

3

0

3

6

TR

Zorunlu

BME5XX

Seçmeli Ders I

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME5XX

Seçmeli Ders II

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME5XX

Seçmeli Ders III

3

0

3

8

TR

Seçmeli

Toplam /Total

12

30

 

 

 

I. Yıl / II. Dönem (First Year Second Semester)

Ders Kodu / Course Code

Ders İsmi / Course Name

Saatler / Hours

Kredi / Credits

AKTS / ECTS

Dil / Lang.

Tür / Type

Teori / Theory

Uygulama / Practical

BME502

Biyomedikal Mühendisliği Proje Yönetimi / Project Management in Biomedical Engineering

3

0

3

8

TR

Zorunlu

BME5XX

Seçmeli Ders IV

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME5XX

Seçmeli Ders V

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME598

Seminer / Seminar

3

0

0

6

TR

Seçmeli

Toplam /Total

9

30

 

 

II. Yıl / III. Dönem ve IV. Dönem (Second Year / Third Semester and Fourth Semester)

Ders Kodu / Course Code

Ders İsmi / Course Name

Saatler / Hours

Kredi / Credits

AKTS / ECTS

Dil / Lang.

Tür / Type

Teori / Theory

Uygulama / Practical

BME500

Tez / Thesis

0

0

0

60

   

Toplam /Total

0

60

 

 

Genel Toplam /Total

21

120

 

 

 

SEÇMELİ DERSLER / ELECTİVE COURSES

I. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester)

Ders Kodu / Course Code

Ders İsmi / Course Name

Saatler / Hours

Kredi / Credits

AKTS / ECTS

Dil / Lang.

Tür / Type

Teori / Theory

Uygulama / Practical

BME511

Biyomedikal İşaret İşleme / Biomedical Signal Processing

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME513

Biyomedikal Sistemler / Biomedical Systems

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME515

Biyomedikal Optik Sistemler / Biomedical Optical Systems

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME521

Biyomateryaller, Nanoyapılar ve Nanoteknoloji / Biomaterials, Nanostructures and Nanotechnology

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME531

Tıbbi Sistem Geliştirme ve Tasarımı / Medical System Development and Design

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME533

Biyomedikal Enstrümantasyon ve Ölçme / Biomedical Instrumentation and Measurement

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME545

İstatistiksel Veri Analizi / Statistical Data Analyses

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME551

Nörobiyoloji / Neurobiology

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME557

Biyomekanik / Biomechanics

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME575

Medikal Görüntüleme Sistemleri / Medical Imaging Systems

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME561

Yapay Zeka / Artifical Intelligence

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME581

Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular I / Special Topics in Biomedical Engineering I

3

0

3

8

TR

Seçmeli

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Yıl / II. Dönem (First Year Second Semester)

BME512

Biyomedikal Görüntü İşleme / Biomedical Image Processing

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME514

Biyomedikal Sistemlerin Modellenmesi / Biomedical System Modelling

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME552

Doku Mühendisliği / Tissue Engineering

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME534

Gömülü Sistem Tasarımı / Embedded System Design

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME536

Mikroişlemcili Biyomedikal Cihazlar / Microprocessor-Based Medical Instruments

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME542

Sağlık Ekonomisi ve İşletmesi / Health Economy and Management

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME548

Klinik Mühendisliği / Clinical Engineering

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME562

Biyorobotik / Biorobotics

3

0

3

8

TR

Seçmeli

BME582

Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular II / Special Topics in Biomedical Engineering II

3

0

3

8

TR

Seçmeli

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi