Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tez Savunma Sınavı ve Proje Değerlendirmesi Duyurusu
Duyuru Arşivi
Tez Savunma Sınavı ve Proje Değerlendirmesi Duyurusu

Tez Savunma Sınavı ve Proje Değerlendirmesi Duyurusu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın, 31.03.2020 Tarihli, E.24625 sayılı, ivedi İbareli ve “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma)” konulu yazıları Enstitü Yönetim Kurulumuzca görüşülmüş ve 2020-38/01nolu kararı gereği yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik tez ile proje teslimi sürecinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

 

Yapılacak İşlem Son Tarih
Tez çalışmasını tamamlayıp tez savunmasına girmek isteyen yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencisi, tezini mail yoluyla (şartlar uygun olursa spiral ciltli olarak) danışmanına teslim eder. 1-15 Haziran 2020

Danışman tezi inceledikten sonra, savunulabilir durumda ise, bilgisayarda doldurulan jüri öneri formunu (FSMVÜ.EÖD.FR-005/01) intihal raporunu ve bir adet tez ile birlikte mail yoluyla (şartlar uygun olursa ıslak imzalı olarak) kadar Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliği’ne bucan@fsm.edu.tr veya dakyel@fsm.edu.tr adresine teslim etmelidir, ancak formun enstitüye teslim edildiği tarih ile Tez Savunma Sınav tarihi arasında en az 20 günlük süre bulunmalıdır.

Öğrenci, Yönetim Kurulu Toplantısından sonra Jüri Görevlendirme Yazısını Jüri üyelerine -sınav tarihinden 10 gün önce- mail yoluyla gönderir. (FSMVÜ.EÖD.FR-004/01)
1-30 Haziran 2020
Danışman, diğer jüri üyeleriyle ve öğrenciyle de görüşerek tez savunmasının online (skype, classroom, zoom v.b.) yapılmasını sağlar, 31 Temmuz’dan önce şartlar uygun olduğu takdirde sınav jürisi belirtilen mekanda bizzat toplanarak öğrenciyi sınava tabi tutar 1-31 Temmuz 2020
Danışman, belirlenen tarihte online (skype, classroom, zoom v.b.) yapılan tez savunma sınavının kaydedilerek; toplantı videosunun taşınabilir flash bellek, CD ya da mail yoluyla diğer evraklarla birlikte,  Tez Savunma Sınav Tutanağını (FSMVÜ.EÖD.FR-021/01) enstitümüze (bucan@fsm.edu.tr adresine) gönderilmesini sağlar. Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 gün içinde gönderilir.

 

Tezli Yüksek Lisans Tez Süreci

  1. Yüksek lisans tez jürisi, mevcut şartlar devam ettiği sürece- tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca tez jürisi için biri kurum dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir.
  2. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin bir nüshasını, Word ve pdf formatında, asıl ve yedek jüri üyelerine sınavdan en az 10 gün önce mail, posta ya da kargo ile ulaştırır.

 

Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Süreci

  1. Doktora/Sanatta Yeterlik  tez jürisi, mevcut şartlar devam ettiği sürece- tez danışmanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca biri kurum dışından olmak üzere iki yedek üye belirlenir. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.
  2. Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezinin bir nüshasını, Word ve pdf formatında, asıl ve yedek jüri üyelerine sınavdan en az 10 gün önce mail, posta ya da kargo ile ulaştırır.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Süreci

  1. Tezsiz yüksek lisans proje çalışmasını tamamlayan öğrenci, proje çalışmasını en geç 15 Haziran 2020 tarihine kadar proje danışmanına teslim eder. Bu çalışmayı uygun bulan danışman, kendisi dahil üç kişiden oluşturulacak “Proje Değerlendirme Komisyonu” tarafından öğrenciyi en geç 31 Temmuz 2020 tarihine kadar online (skype, classroom, zoom v.b.) ile sınava tabi tutar. Değerlendirme komisyonu toplantısının kaydedilerek; toplantı videosunun diğer evraklarla birlikte, taşınabilir bellek, CD ya da mail yoluyla enstitümüze gönderilmesini sağlar. Şartlar uygun olduğu takdirde komisyon, belirtilen mekanda toplanarak öğrencinin sınavını yapar ve başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. 
  2. “Proje Değerlendirme Formu (FSMVÜ.EÖD.FR-162/00)” Bilgisayarda doldurulmalı, komisyonun toplantı tarihinden itibaren üç gün içinde danışman tarafından Enstitüye ulaştırılmalıdır. 

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi