Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Yüksek Lisansta Tez teslimi, Azami Süre ve Kayıt Silme
Duyuru Arşivi
Yüksek Lisansta Tez teslimi, Azami Süre ve Kayıt Silme

Yüksek Lisansta Tez teslimi, Azami Süre ve Kayıt Silme

 

Diploma

1) İlgili öğrenci, tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağlamak kaydıyla;

a) Yüksek lisans tezinin ciltlenmiş ve Jüri tarafından imzalanmış en az üç kopyasını,

b) Tezin CD üzerine kaydedilmiş üç kopyasını,

c) Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen tez için doldurulmuş tez veri giriş formunu,

d) Nüfus cüzdanı fotokopisini ve öğrenci ikamet adres beyan formunu,

e)Üniversite kimliğini,

f) İlgili Daire Başkanlıklarından alacağı mezuniyet ilişik kesme onayını,

g) Mezuniyet belgesi almak için dilekçesini,

Tez savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. İlgili enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci, koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/ anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jürisi tarafından imzalı nüshasının enstitüye teslim edildiği tarihtir.

(3) Yüksek lisans tezinin bir kopyası, ilgili enstitü tarafından, tezin tesliminden itibaren üç ay içinde, elektronik ortamda, bilimsel araştırmaların ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi