• mfbe@fsm.edu.tr

Başvuru ve Kabul


PROGRAMLARA GÖRE KONTENJAN, ALES PUAN TÜRLERİ VE ÜCRETLER
Program Burs Oranları ALES Türü Puan Yabancı Dil Sınavı Ücret
Mimarlık Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55 - 17.000,00 TL
Mimarlık Doktora %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55 55 21.000,00 TL
Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55 - 17.000,00 TL
Mimarlık (İngilizce) Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55

70

20.000,00 TL
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55 - 21.000,00 TL
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55 - 16.000,00 TL
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans %60’ı tam burslu, %40’ı yarı burslu SAY 55 - 16.000,00 TL
* İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans %20’ı tam burslu, %80’ı yarı burslu SAY 55   18.000,00 TL
* İç Mimarlık Yüksek Lisans %20’ı tam burslu, %80’ı yarı burslu SAY 55   16.000,00 TL

* YÖK onayı gelmesi halinde öğrenci kabulleri yapılacaktır.

- Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak burs kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.
- Tüm programlarda bursluluk hakkı kazanmak için gerekli taban başarı puanının sağlaması gerekmektedir.
- Sınavda yeterli puanı alarak başarılı olan ancak burs kazanamayan adaylar istedikleri takdirde ve yeterli kontenjan olması halinde ücretli olarak kayıt yaptırabilirler.
- Bursluluk durumu  tüm yüksek lisans programlarında azami 2 yıl, doktora programlarında azami 4 yıl sürelidir.
- Yüksek lisans programlarının ücretleri; dersler, seminer ve tez çalışması olmak üzere azami 2 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 2 yıllık ücrettir).
- Doktora programlarında ücretler; dersler, seminer, yeterlik ve tez çalışması olmak üzere azami 4 yıl için geçerlidir ve ücretlere KDV dâhildir. (Belirtilen ücret 4 yıllık ücrettir).

 

MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMINDA GENEL BAŞARI TABAN PUANLARI
Program Giriş Puanı Yarı Burslu Tam Burslu
Yüksek Lisans 65/100 68/100 72/100
Doktora 70/100 73/100 77/100
 

 

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için yüksek lisans mezunu olmak,
b) ALES’ten en az 55 puan almış olmak,
c) Mimarlık İngilizce yüksek lisans için YDS’den en az 70 puan, ya da FSMVÜ Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca yapılan İngilizce sınavından, YDS 70’e eşdeğer puan almış olmak,
d) Doktora için YDS’den en az 55 puan veya eş değer sınavlardan karşılığı puanı almış olmak,
e) Diğer yüksek lisans programlarında YDS şartı aranmaz.


GEREKLİ BELGELER
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi,
b) Mezuniyet Transkripti,
c) ALES belgesi,
d) Mimarlık İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora programı için YDS veya eşdeğeri bir belge;
e) Çalışma dosyası (portföy). Mülakat sırasında getirilecek,
f) Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge),
g) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
h) Niyet mektubu.


ÖZEL KOŞULLAR
Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programına Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Öğretmenliği, Enformatik, Fizik Mühendisliği ve Fizik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir. (Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)     
Biyomedikal Mühendisliği yüksek lisans programına Biyomedikal Mühendisliği, Diğer Mühendislik Dalları, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri mezunu olanlar başvuru yapabilir. (Biyomedikal Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)
Mimarlık Türkçe ve İngilizce yüksek lisans ile doktora programlarına yakın alandan mezun olanlar (mimarlık, iç mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı veya sanat tarihi) başvuru yapabilirler. Alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.           
Mimari Koruma-Restorasyon yüksek lisans programına sadece Mimarlık bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir.        
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi yüksek lisans programına 4 yıllık lisans mezunu olanlar (Kent ve Bölge Planlama, İnşaat, Makine, Elektronik, Kimya Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Jeoloji, Hukuk, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, İç Mimarlık) başvuru yapabilirler.    


DEĞERLENDİRME
a) Yüksek Lisans ve Doktora Yeterlik programlarına, Mezuniyet notu, YDS puanı, yazılı sınav ve mülâkat sonuçları ile adayların sundukları başvuru belgeleri ve çalışma dosyası (portföy) değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. Adaylar başvurdukları programlara, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
b) Yazılı sınavdan en az 50 puan alanlar mülakata çağırılır.
c) Yazılı Sınav ve Mülâkata katılmayan aday ‘Başarısız’ sayılır ve sıralamaya alınmaz.
d) Genel değerlendirme sonucu yüksek lisans programları için en az 65, doktora programları için en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
e) Başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olup, gerçeğe aykırı girilen bilgiler olması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılır.
f) Şartlı başvuru kabul edilmez.


YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Aday başvuruları, aşağıdaki belgelerin ekli olduğu bir dilekçe ile doğrudan ilgili Enstitü müdürlüğüne yapılmalıdır.
a) Yüksek Lisans için lisans, Doktora için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi.
b) Transkript Belgesi (En az bir dönemini okumuş, bütün derslerinden başarı sağlamış ve not ortalamasının 3.00/4.00 olması).
c) Ales Belgesi.
d) Okuduğu derslere ait onaylı ders içerikleri.
e) YDS veya eşdeğeri bir belge (Doktora programı için gereklidir).
f) Çalışma dosyası (portföy).
g) Herhangi bir disiplin cezası almadığını belirten belge.