• mfbe@fsm.edu.tr

Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Hakkında


MFBE Hedefi

 

     Eğitim sürecinde değişik anabilim dallarına mensup öğrencilerin birbiri ile fikir alışverişinde içerisinde, dersler, orijinal araştırmalar, problem çözüleme, takım çalışmaları ve gerçek projeler vasıtasıyla, yaratıcılık ve liderlik yeteneklerinin farkındalığı ortaya çıkartılarak geliştirir.

     Hızlı bir gelişmenin yaşandığı ve çağdaş teknolojinin daha ileri uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulduğu devrimizde, bir taraftan iyi yetişmiş, bilgili eleman sayısını artırmak, diğer taraftan da ülkenin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile ekonomide katma değer yaratacak ürünlerin geliştirilmesine yönelik olan araştırma çalışmaları öncelikle destekler. Topluma ve ülkeye fayda sağlayacak, bilim ve teknoloji politikaları destek verir. Bu amaçla, üniversite politikalarının oluşmasında katkıda bulunur.

     Yüksek düzeyli öğrenci kabulünün sağlanması ve sayısının artmasını destekler. Bu konuda stratejiler geliştirir. Burs ve araştırma projeleri gibi cazip kaynakların oluşturulmasına çalışır. Sanayi ve diğer sektörler ile ortak projeleri destekler. Disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için uğraşır. Sürekli mesleki gelişmeyi göz önünde tutarak profesyonel gelişimi sağlamaya yönelik yaygın lisansüstü programların hazırlanması için ortam yaratır.

 

MFBE Vizyonu

 

     FSMVÜ MFBE Uluslararası düzeyde seçkin, programları ile rekabet gücüne sahip, ülkeyi dünya pazarlarında temsil edebilecek, disiplinler arası araştırmaları destekleyen, ülkenin kişilik, etik ve bilgi olarak üstün nitelikli profesyonellerini ve araştırmacılarını yetiştiren bir kurum olacaktır.