• mfbe@fsm.edu.tr

Müdürün Mesajı


     2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile lisansüstü öğretim, yüksek lisans ve doktora programlarını içermekte ve üniversite bünyelerinde kurulan enstitülerce yürütülmektedir. Enstitüler, disiplinler arası iletişimi ve eş güdümü sağlayarak lisansüstü programlar açmak ve araştırmaların yürütülmesini sağlamaktan sorumludur. Üniversitelerin bilimsel ve akademik seviyelerinin belirlenmesinde, bilimsel araştırma kadroları ile Enstitülerin yapmış olduğu bilimsel çalışmalar önem arz etmektedir

     Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünün kuruluş gayesi, Mühendislik, Mimarlık ve diğer Fen Bilimleri dallarında eğitim yapmak. Lisansüstü öğrencilerin, kendi alanlarında eğitim, araştırma, uygulama ve yönetme yeteneklerini geliştirmektir. MFBE, Üniversitenin misyonu gereğince, kültürel devamlılık ve disiplinler arası işbirliği çerçevesinde, kişisel entelektüel derinliğini artırarak cemiyete her yönü ile mükemmel, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, başarılı, uluslararası bilimsel çalışmaları yakından takip eden, ihtiyaç duyulan sahalarda uzmanlaşmış, evrensel kariyer sahibi teknik elemanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunu başarabilmek için, açılan programlarla, genç insan zenginliğimizi bir avantaja dönüştürmeye çalışılmaktadır.