• mfbe@fsm.edu.tr

Genel Bilgiler


Ders Kayıtları, Tezler  ve Yayın Şartları

 

  Değerli Öğrencilerimiz;

Aşağıda belirtilen konular önem taşımaktadır. Bu kurallara uyulmaması halinde çeşitli sorunlar yaşanabileceğinden, kuralların dikkatlice okunması Müdürlüğümüzce önemle rica edilmektedir.

Ayrıca, öğrencilerimizin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğindeki konulara dikkat etmeleri, Enstitü Web sayfasında bulunan duyuru sayfasını aralıklarla ziyaret etmeleri ve Enstitü tarafından alınan kararlar e-mail yoluyla öğrencilerimize duyurulduğundan e-mail bilgilerini güncellemeleri önem taşımaktadır.

 

 Başarı dileklerimizle,

 

1. Ders Kaydı: 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereği, lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerimizin her dönem başında ders kayıtlarını yapıp kayıtlarını yenilemeleri  gerekmektedir.

 

Tez dersine kayıt yaptırması gereken öğrenciler, tez  danışmanlarının ismine açılan tez dersine kayıt yaptırmalıdırlar.

 

Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın, ders veya tez aşamasında, belirtilen süreler içerisinde ilgili Eğitim Öğretim Yarıyılında  ders kaydını yenilemeyenler pasif öğrenci olacak ve öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

Ders aşamasındaki öğrencilerin Yüksek Lisansta her dönem en az 30 AKTS/ 12 kredilik derse ,

Doktora ve Sanatta Yeterlikte ise her dönem 30 AKTS/12 kredilik derse kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

 

Tezli programlardaki öğrencilerin, 

Yüksek Lisansta Tez Danışmanlarını en geç 2.yarıyılın ilk 2 ayı içinde, Tez Konularını ise 2.yarıyılın sonundan 3.yarıyılın başına kadar, 

Doktora ve Sanatta Yeterlikte ise Yeterlik sınavını verdiği tarihten itibaren en geç ilk 1  ay içinde başına kadar tez danışmanlarını ve tez konularını Enstitü Müdürlüğüne bildirmeleri ve üçüncü dönemlerinde de tez dersine kayıt yaptırmaları gerekmektedir. 

 

Resmi olarak ders kaydı yaptırmamış olan öğrencilerimiz derslere devam edemezler ve dönem sonunda başarı notu alamazlar. 

 

Bilimsel Araştırma (Seminer) Dersi:

Üçüncü dönemine başlamış olan tezli yüksek lisans öğrencilerimizin Tez alabilmesi için  ‘Bilimsel Araştırma (Seminer)  dersini ‘ başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

  

2. Lisansüstü Öğretim Bursunun İptal Edilmesi: 

Bursun/ öğrenim ücreti indirimlerinin iptal edilmesini gerektirecek durumlar aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

 

a. Yüksek Lisans eğitim bursunun kesilme durumları;

          . Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık,

          . Bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü azami bir yıl içerisinde tamamlayamama,

          . Yüksek lisans eğitimini 4 yarıyıl (2yıl) içerisinde tamamlayamama,

          .Yüksek lisans tez savunmasını süresi içerisinde yapmama,

          . Herhangi bir disiplin cezası alınması,

          . İlgili dönemde seçtiği ders sayısının en fazla %50 sinden DZ notu ile başarısız olunması,

        . Burs/indirim hakkı sadece bir kez verilir. Bursu/indirimleri iptal edilen veya ilişiği kesilen öğrenci tekrar burs/indirim kazanamaz. Bursunu kaybettiği tarihten sonraki ders ve tez ücretlerini ödemekle yükümlüdür

Bursu iptal edilen öğrencilerin, kalan sürelerinin eğitim ücretini ödemeleri gerekecektir.4

 

b. Doktora eğitim bursunun kesilme durumları;

         . Geçerli mazereti olmadan bir yarıyıl devamsızlık,

         . Bilimsel hazırlık programı derslerinin tümünü azami bir yıl içerisinde tamamlayamama,

         . Doktora programını 4 yıl içerisinde tamamlayamama,

         . Beşinci yarıyılın sonuna kadar doktora yeterlik sınavına girmeme veya sınavdan iki kez başarısız olma,

         . Doktora tez önerisi savunmasının zamanında yapılmaması,

         . Doktora tez önerisinin iki kez reddedilmesi, 

         . Tez izleme komitesince iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunma veya tez izleme komitesi toplantısına katılmama,

        . Herhangi bir disiplin cezası alınması,

        . İlgili dönemde seçtiği ders sayısının en fazla DZ notu ile başarısız olunması,

        . Burs/indirim hakkı sadece bir kez verilir. Bursu/indirimleri iptal edilen veya ilişiği kesilen öğrenci tekrar burs/indirim kazanamaz. Bursunu kaybettiği tarihten sonraki ders ve tez ücretlerini ödemekle yükümlüdür.

 

3.Tez Konusu Değişiklikleri : 

Tez konusu değişiklik talepleri en geç, tez savunmasının yapılacağı tarihten üç ay önce Enstitü Müdürlüğüne iletilmelidir. Aksi takdirde tez konusu talepleri değerlendirilemeyecektir.

 

4. Dikkat Edilmesi Gerekli Olan Tarihler: 

Tez savunması yapabilmek için son başvuru tarihi, yeterlik sınavına girmek için son başvuru tarihi, ek süre talep etmenin son tarihi vb. gibi önemli tarihler her akademik yılın başında web sayfamızda ilan edilmektedir.Enstitü Yönetim Kurulu bu tarihlere göre karar verdiğinden, sorunların yaşanmaması için tarihlerin kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

  

 

5. İletişim Bilgilerinin Güncel Olması: 

Öğretim yılı içerisinde öğrencilerimize haklarını ve sorumluluklarını hatırlatan, yönetmelik ve yönerge değişikliklerini belirten e-mailler atılmakta ve öğrencilerimizin değişikliklerden haberdar olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle, öğrencilerimizin özellikle e-mail olmak üzere, telefon numaralarının ve adreslerinin güncel olması gerekmektedir. 

 

 En içten başarı dileklerimizle.